TUTH Photo House
   
 
blank
 ----------------------------------- 
     
 

:: Faculty of Medicine

Maharajgunj Campus & T.U. Teaching Hospital
(Head of Department denoted by*)

Departments >>>>   A-B || C || D-F || G-H || I-O || P-Q || R-Z

Clinical Pharmacology Department  
 1. Dr. Prof Kumud Kumar Kafle
 2. Dr. Sanu Maya Shakya
 3. Dr. Sangha Ratna Bajarcharya
 4. Dr. Satish Deo
 5. Dr. Sambo Davardhana
 6. Dr. Naba Raj Simkhada
 7. Dr. Pradeep Gyanwali
 8. Mr Raman Dev Pant
 9. Mr Khem Lal Gautam

HOD
Associate Professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Senior  instructor
Deputy instructor

   
Clinical Physiology Department  
 1. Dr. Prof. T.M Amatya
 2. Dr. Binaya S.J.B. Rana
 3. Dr. Dinesh Bastola
 4. Dr. Migendra Amaya

HOD
Associate Professor
Lecture
Lecture

   
Community Medicine and Family Health Department
  1 Dr. Bimala Shrestha (HOD)
  2 Mr. Chitra K. Gurung
  3 Mr. I. B. Shrestha
  4 Mr.K. D. Bhattri
  5 Mr. R. Pathak
  6 Dr. Sarad Onta
  7 Dr. A. B. Joshi
  8 Dr. R. P. Gartaula
  9 Mr..Hira Bdr Maharjan.
10 Mr. Satrughan Psd Ojha
11 Dr. Bandhana Pradhan
12 Dr. Mahesh Maskey
13 Mr. Nabin Shrestha
14 Dr. Madhu Dixit.
15 Dr. Rajendra Wagle
16 Mr. A. Paudel
17 Mr. A. Thakur
18 Mr Shiva Sapkota
19 Mr. Kirti Nath Dhakal
20 Ms. Rajani Joshi
21 Ms Rewati maiya Shrestha
22 Mr R.K. Giri
23 Mr. Ramesh Sigdel

Professor
Professor
Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Teaching Assistant

 
     
a a a
the world of TUTH