TUTH Photo House
   
 
blank
 ----------------------------------- 
     
 

:: Faculty of Medicine

Maharajgunj Campus & T.U. Teaching Hospital
(Head of Department denoted by*)

Departments >>>>   A-B || C || D-F || G-H || I-O || P-Q || R-Z

Dental Department  
 1. Dr Basanta Kumar Shrestha
 2. Dr Binay Kumar shrestha
 3. Dr Krishna K.C

HOD
Lecture
Lecture

Dermatology Department  
 1. Dr. Dinesh B. Pokhrel
 2. Dr. Dwarika Psd Shrestha
 3. Dr. Anil Kumar Das
 4. Dr. Rita Shrestha
 5. Dr. Aparna Basnet
 6. Dr. Dipendra Gurung
 7. Dr. Nidhi Shah

Professor (HOD)
Professor
Lecturer
Lecturer
Teaching Assistant
Teaching Assistant
Teaching Assistant

ENT Department  
 1. Dr Rakesh P Shrivastav
 2. Dr Bimal K Sinha
 3. Dr Hari Bhattarai
 4. Dr Rajendra P Guragain
 5. Dr Dharma K Bastola
 6. Dr Bibhu Pradhan
 7. Dr Chop Lal Bhusal
 8. Dr Narmaya Thapa
 9. Dr Pabina Rayamajhi
 10. Dr  Rabindra Pradhananga
 11. Dr Urmila Gurung
 12. Dr Kunjan Acharya
 13. Mr. Sureshwar Lal karna
 14. Mr. Kabi R Khanal
 15. Ms. Sarina Jhosi
 16. Mr. Subash Jha

HOD
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Associate Professor
Associate Professor
Lecture
Lecture
Teaching Assistant
Teaching Assistant
Speech and hearing unit
Speech and hearing unit
Audiologist
Audiologist

Forensic Medicine Department  
 1. Dr. Prof. Pramod Shrestha
 2. Dr. Prof. Tulsi Kandel
 3. Dr. Harihar Wasti
 4. Dr. Kenash Acharya

HOD
Associate Professor
Nepal Government Depute(Visiting Assistant)
Lecture

 
     
a a a
the world of TUTH