TUTH Photo House
   
 
blank
 ----------------------------------- 
     
 

:: Faculty of Medicine

Maharajgunj Campus & T.U. Teaching Hospital
(Head of Department denoted by*)

Departments >>>>   A-B || C || D-F || G-H || I-O || P-Q || R-Z

General Practice Department  
 1. Dr.  Manohar Prasad Gupta
 2. Dr. Pratap Narayan Prasad
 3. Dr. Yogendra Man Shakya
 4. Dr. Ramesh Aacharya
 5. Dr Ramesh Maharjan
 6. Dr Yagna Laxmi shakya

HOD
Professor
Associate Professor
Associate Professor
Lecture
Lecture

General Surgery Department  
 1. Dr. Bhola Raj Joshi
 2. Dr. Mahesh Khakurel
 3. Dr. Prakash Sayami
 4. Dr. Keshab Prasad Singh
 5. Dr. Pradeep Vaidya
 6. Dr. Yogendra Prasad Singh
 7. Dr. Prashuram Mishra
 8. Dr. Sushil Silpakar
 9. Dr. Bhagawan Koirala
 10. Dr. Guna Kumar Shrestha
 11. Dr. Ishwar Lohani
 12. Dr. Prem Raj Gyawali
 13. Dr. Mohan Sharma
 14. Dr. Rameshwar Pokharel
 15. Dr. Uttam Shrestha
 16. Dr. Uttam Sharma
 17. Dr. Paleswan Joshi Lakhey
 18. Dr. Jayan Man Shrestha
 19. Dr. Ramesh Singh Bhandari
 20. Dr. Bibhusal Thapa
 21. Dr. Prasan Bir Singh Kansakar
 22. Dr. Bikal Ghimire
 23. Dr. Sojan Sapkota

Professor (HOD)
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate professor
Associate Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Teaching Assistant
Teaching Assistant
Teaching Assistant
Teaching Assistant

Gynaecology & Obstetrics Department 
 1. Dr. Mita singh
 2. Dr. Ashma Rana
 3. Dr. Joyti Sharma
 4. Dr. Rita Manandhar
 5. Dr. Rajshree Jha
 6. Dr. Neelam Pradhan
 7. Dr. Geeta Gurung
 8. Dr. Rekha Laxmi
 9. Dr. Josie Rana Baral
 10. Dr. Padam Raj Panth
 11. Dr. Archana Amathya
 12. Dr. Diki Bista
 13. Dr. Suniti Rawal
 14. Dr. Nira Ojha
 15. Dr. Poonam Koirala
 16. Dr. Sita

Professor (HOD)
Professor
Professor
Professor
Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Lecture
Lecture
Teaching assistant
Teaching assistant

 
     
a a a
the world of TUTH