TUTH Photo House
   
 
blank
 ----------------------------------- 
     
 

:: Faculty of Medicine

Maharajgunj Campus & T.U. Teaching Hospital
(Head of Department denoted by*)

Departments >>>>   A-B || C || D-F || G-H || I-O || P-Q || R-Z

Internal Medicine Department  
 1. Prof. Dr. Jagdish Prasad Agrawal
 2. Prof. Dr. Arun Shayami
 3. Prof. Dr. Kanak Bahadur Raut
 4. Prof. Dr Shahi Sharma
 5. Prof. Dr. Sunil Jha
 6. Prof.Dr. Ratna Raj Poudel
 7. Prof. Dr. Pradeep Krishna shrestha
 8. Prof. Dr. Prem Krishna Khadga
 9. Prof.Dr. Krishna Kumar Oli
 10. Dr. Kabir Nath Yogi
 11. Dr. Divya singh
 12. Dr. Bikash Dali
 13.  Dr Subarnamani Acharya
 14. Dr Mahesh Raj Sigdel
 15. Dr  Ratnamani  Gajurel
 16. Dr  Damodar Gajurel
 17. Dr kamal Sharma Lamsal
 18. Dr Niranjan Acharya
 19. Dr. Santa Kumar Das
 20. Dr. Niraj Bom
 21. Dr Bikram Gajurel
 22. Dr Chandramani Pokhrel
 23. Dr. Mikunda Prasad Kafle

HOD
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Associate Professor
Associate Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Teaching Assistant
Teaching Assistant
Teaching Assistant
Teaching Assistant
Teaching Assistant

Microbiology Department  
 1. Dr. Prof. Bharat Mani Pokhrel, MD
 2. Dr. Jeevan B. Shrechand, Phd
 3. Dr. B. Rijal, M. Phil
 4. Dr. Arpana Singh Shah, MD
 5. Mr. Keshav Parajuli, M.Sc
 6. Mr. Niranjan Shah, MSc

HOD
Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Lecture

Ophthalmology Department   
 1. Dr. Jeevan Kumar Shrestha, MD
 2. Dr. Dev N. Shah, MD
 3. Dr. N.D. Joshi, FRCS
 4. Dr. Ananda K Sharma, MD
 5. Dr. Sagun N. Joshi, MD
 6. Dr. Joyti B. Shrestha
 7. Dr.  Meenu Chaudhary, Md
 8. Dr. Gulshan B. Shrestha
 9. Dr. Madhu Thapa, MD

HOD
Professor
Visiting Faculty
Associate Professor
Associate Professor
Lecture
Lecture
Lecture
Lecture

Orthopaedic Department  
 1. Dr Deepak Prakash Mahara
 2. Prof. Dr Lakhan Lal Shretha
 3. Dr. Govinda KC
 4. Dr. Binay Lal Shrestha
 5. Dr. Rohit Kumar Pokhrel
 6. Dr. Dinesh Kafle
 7. Dr. Arjun Lamechhene
 8. Dr. Dipak Man Singh
 9. Dr. Suresh Uprety
 10. Dr. Binod Shrechhen

HOD
professor
Professor
Professor
Associate Professor
Professor
Associate Professor
Assistance Professor
Assistance Professor
Teaching Assistance

 
     
a a a
the world of TUTH