TUTH Photo House
   
 
blank
 ----------------------------------- 
     
 

:: Faculty of Medicine

Maharajgunj Campus & T.U. Teaching Hospital

Departments >>>>   A-B || C || D-F || G-H || I-O || P-Q || R-Z

Paediatric Department  
 1. Dr. Pushpa R Sharma
 2. Dr. Ramesh K Adhikari
 3. Dr. Prakash S Shrestha
 4. Dr. Fakir C Gami
 5. Dr. Laxman Shrestha
 6. Dr. Sudha Basnet
 7. Dr. Arun Sharma
 8. Dr. Merina Shrestha
 9. Dr Shrijana Basnet
 10. Dr. Surya B Thapa

HOD
Professor
Professor
Professor
Associate Professor
Associate Professor
Lecture
Teaching Assistant
Teaching Assistant
Teaching Assistant

Pathology Department  
 1. Dr. Ram Chandra, MD
 2. Dr. Geeta Sayami , MD
 3. Dr. Manodhara Devi Bajracharya, MBBS
 4. Dr. Anil Dev Panta, MD
 5. Dr. Shovana Karki, MD
 6. Dr. Abhimanyu Jha, MD
 7. Dr. Runa Jha, MD

HOD
Professor
Associate Professor
Lecture
Lecture
Lecture
Lecture

Pharmacy Department  
 1. Professor Sadhana Amatya
 2. Professor Bal Mukunda  Regmi
 3. Kush Lal Pradhan
 4. Prachanda Narayan Manandhar
 5. Baikuntha Rajbhandari
 6. Meetu Baskota Gautam
 7. Nayan Manandhar
 8. Shiva Pandeya
 9. Shree Krishna Sharma

HOD
Professor
Associate Professor
Lecture
Lecture
Lecture
Teaching Assistant
Teaching Assistant
Senior Instructor

Psychiatry Department

 
 1. Prof. Dr Vidya Dev Sharma
 2. Dr Nabraj Koirala
 3. Dr Saroj P. Ojha
 4. Ms. Mita Rana
 5. Dr. Manisha Chapagi
 6. Dr. Pratickhta Tulachan

HOD
Assistant Professor
Assistant Professor
Lecture, Psychology
Lecture
Teaching Assistant

 
     
a a a
the world of TUTH